Wetsvoorstel 31924-I - 20 mei 2009
Indiener: Jan Peter Balkenende (minister-president , minister algemene zaken) (CDA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Er is niet over gestemd.

Status: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen
Stemmen - zonder stemming aannemen
Lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Nota van verbetering
Memorie van toelichting
Brief Algemene Rekenkamer
Brief regering
Inbreng - feitelijke vragen