Wetsvoorstel 31916 - 7 april 2009
Indiener: Ank Bijleveld (staatssecretaris binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 2 juli 2009
Status: Aangenomen
Motie
Behandelen [en afdoen]
Agenderen - stemmingen
Stemmen - aangenomen
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Afleggen werkbezoek
In handen van commissie stellen (algemeen)
Agenderen - werkbezoek
Commentaar - algemene oproep schr. comm. in Staatscourant
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd