Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 30 juni 2009
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Stemmen - uitstellen
Amendement
Behandelen [en afdoen]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Agenderen - wetgevingsoverleg
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport