Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 18 december 2008
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Leveren inbreng
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]