Wetsvoorstel 31700-D - 16 september 2008
Indieners: Wouter Bos (viceminister-president , minister financiën) (PvdA), Maria van der Hoeven (minister economische zaken) (CDA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 18 december 2008
Status: Aangenomen
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Amendement
Behandelen [en afdoen]
Behandelen [en afdoen]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief regering
Leveren inbreng
Inbreng - feitelijke vragen
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)