Wetsvoorstel 31504-(R1864) - 11 juni 2008

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 17 maart 2009
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Agenderen - stemmingen
Behandelen [en afdoen]
Brief regering
Agenderen - plenair debat
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Memorie van toelichting
Voorstel van wet