Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 16 april 2013
Status: Aangenomen
Besluitenlijst 2017A0097115
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 13 maart 2017. Tweede lezing grondwetsherziening - 30174-27

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: De fractie van de PvdA zal zo spoedig mogelijk laten weten op welk moment één van haar leden het wetsvoorstel in 2e lezing zal indienen.
Besluit: De minister van BZK zal hierover worden geïnformeerd.

21 april 2017

Brief regering
Besluitenlijst 2012A04580
Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P.M.M. Heijnen (PvdA) - 8 februari 2013 Brief van het lid Heijnen inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel - 30174-25

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Desgewenst betrekken bij verdere behandeling van het wetsvoorstel.

8 maart 2013

Besluitenlijst 2011A04558
Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, B. van der Ham (D66) - 24 oktober 2011 Verdediging van het initiatiefvoorstel inzake het correctief referendum - 30174-23

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Voor kennisgeving aannemen

4 november 2011

Brief lid / fractie
Besluitenlijst 2009A04841
Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, F. Halsema (GroenLinks) - 29 maart 2010 Toezending van enkele rekenvoorbeelden zoals toegezegd tijdens de plenaire behandeling - 30174-21

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel TK 30174

8 april 2010

Besluitenlijst 2008A00056
Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Kalma P. - 29 oktober 2008 Verdediging initiatiefvoorstel - 30174-14

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Besluit: Voor kennisgeving aannemen en plenaire behandeling na het kerstreces

6 november 2008