Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Voorstel is ingetrokken.

Status: Wetsvoorstel aanhouden tot de evaluatie van de wet Inkomensondersteuning Oudere Werklozen (IOW) aan de Kamer is gezonden
Besluitenlijst 2012A05112
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 11 maart 2013 Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel - 30048-4

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

21 maart 2013

Brief regering