Stemming

Motie van het lid Kwint over het vergoeden van de eigen bijdrage voor kinderopvang voor alle mbo-studenten

36,0 %
64,0 %


PvdA

PvdD

Van Haga

PVV

SP

VVD

SGP

D66

DENK

50PLUS

GL

CDA

CU

vKA

FvD


Nr. 20 MOTIE VAN HET LID KWINT

Voorgesteld 3 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de hoogte van de vergoeding voor de eigen bijdrage kinderopvang per gemeente verschilt;

overwegende dat de studietoeslag voor studenten met een medische beperking wel gelijk is getrokken;

van mening dat het voor de hoogte van de vergoeding niet moet uitmaken in welke gemeente je woont;

verzoekt het kabinet, in overleg met gemeenten ervoor zorg te dragen dat alle mbo-studenten hun eigen bijdrage voor de kinderopvang vergoed krijgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kwint


Motie van het lid Kwint over het vergoeden van de eigen bijdrage voor kinderopvang voor alle mbo-studenten

2020-03-03
Dossier: 35252
Indiener(s): Peter Kwint (SP)
Onderwerpen: beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35252-20.html