Stemming

Motie van de leden Kwint en Van den Hul over het mogelijk maken van zwangerschapsverlof in het hoger onderwijs

86,7 %
13,3 %


50PLUS

PvdA

DENK

VVD

SP

GL

vKA

CDA

D66

CU

FvD

PvdD

PVV

SGP

Van Haga


Nr. 19 MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN VAN DEN HUL

Voorgesteld 3 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het recht op zwangerschapsverlof voor studenten in het mbo met deze wet nu wordt verankerd;

overwegende dat zwangere studenten en jonge moeders in het hoger onderwijs vergelijkbare problemen ervaren;

verzoekt het kabinet, in kaart te brengen wat er voor nodig is om zwangerschapsverlof in het hoger onderwijs mogelijk te maken, en de Kamer dit voor de zomer te laten weten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kwint

Van den Hul


Motie van de leden Kwint en Van den Hul over het mogelijk maken van zwangerschapsverlof in het hoger onderwijs

2020-03-03
Dossier: 35252
Indiener(s): Kirsten van den Hul (PvdA), Peter Kwint (SP)
Onderwerpen: beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35252-19.html