Stemming

Motie van de leden Westerveld en Özdil over de medezeggenschap bij samenwerkingscolleges

63,3 %
36,7 %


FvD

PVV

DENK

PvdD

GL

50PLUS

CU

PvdA

VVD

CDA

SGP

SP

D66


Nr. 11 MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN ÖZDIL

Voorgesteld 18 januari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een samenwerkingscollege te maken heeft met de medezeggenschap van verschillende instellingen;

overwegende dat er verschillende mogelijkheden zijn hoe de medezeggenschap hiermee om kan gaan;

verzoekt de regering om, in overleg met studentenorganisaties en de MBO Raad een handreiking op te stellen voor de deelnemersraden en ondernemingsraden over hoe zij om kunnen gaan met de verschillende opties voor medezeggenschap bij samenwerkingscolleges,

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld

Özdil


Motie van de leden Westerveld en Özdil over de medezeggenschap bij samenwerkingscolleges

2018-01-18
Dossier: 34691
Indiener(s): Zihni Özdil (GL), Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen: beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34691-11.html