Stemming

Motie Graus over omruilen van de 44 cent postzegel

30,0 %
70,0 %


VVD

50PLUS

CDA

SP

D66

SGP

GL

PvdD

PVV

PvdA

CU


Nr. 15 MOTIE VAN HET LID GRAUS

Voorgesteld 20 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, het mogelijk te maken om de 44 cent postzegel in te ruilen tegen de nieuwe postzegel met cijferaanduiding nummer 1 voor een periode van een jaar,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus


Motie Graus over omruilen van de 44 cent postzegel

2013-06-20
Dossier: 33501
Indiener(s): Dion Graus (PVV)
Onderwerpen: economie overige economische sectoren
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33501-15.html