Stemming

Motie-jacobi over een samenhangend pakket maatregelen

79,3 %
20,7 %


PvdD

PvdA

PVV

D66

SP

CU

CDA

GL

VVD

SGP


Nr. 8 MOTIE VAN HET LID JACOBI

Voorgesteld 15 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de wijziging van de Visserijwet 1963 beoogt de visstroperij en aanverwante delicten die in de Visserijwet zijn omschreven, tegen te gaan;

overwegende, het belang dat er ook voldoende capaciteit is om deze wetgeving te handhaven;

overwegende, het opheffen van visstroperijteams in het land;

verzoekt de regering een samenhangend pakket van maatregelen te nemen voor voldoende handhaving op visstroperij, en daarover de Kamer te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jacobi


Motie-jacobi over een samenhangend pakket maatregelen

2011-06-15
Dossier: 32574
Indiener(s): Lutz Jacobi (PvdA)
Onderwerpen: economie overige economische sectoren
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32574-8.html