Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

501 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
28 december 2022 - 21 februari 2023
Vrijgegeven documentatie met betrekking tot de Denktank Desinformatie
Wybren van Haga (BVNL)
Kuipers
28 december 2022 - 3 februari 2023
Een naderend ‘medicijninfarct’
Wybren van Haga (BVNL)
Kuipers
28 december 2022 - 31 januari 2023
Uitspraken van een eurocommissaris over het maken van meer gezamenlijke schulden
Wybren van Haga (BVNL)
Sigrid Kaag (viceminister-president , minister financiën) (D66)
22 december 2022 - 16 januari 2023
Het bericht ‘ETZ verhoogt zorgdrempel, ziekenhuis is geen supermarkt’
Wybren van Haga (BVNL)
Kuipers
16 december 2022 - 10 februari 2023
Discrepanties bij het Lareb en EMA mbt registraties van Case Safety Reports voor coronavaccinatie
Wybren van Haga (BVNL)
Kuipers
16 december 2022 - 20 januari 2023
De protesten in Iran
Wybren van Haga (BVNL)
Wopke Hoekstra (viceminister-president , minister buitenlandse zaken) (CDA)
15 december 2022 - 2 februari 2023
Opruiend gedrag van een GroenLinks Statenlid te Groningen
Wybren van Haga (BVNL)
Hanke Bruins Slot (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
14 december 2022 - 25 januari 2023
De wijziging structuur postacademische beroepen psychologische zorg
Wybren van Haga (BVNL)
Kuipers
14 december 2022 - 24 januari 2023
Oververtegenwoordiging Limburg op de Onderwereldkaart
Wybren van Haga (BVNL)
Dilan Yeşilgöz-Zegerius (minister justitie en veiligheid) (VVD)
14 december 2022 - 26 januari 2023
Het voornemen de afdeling (kinder)hartchirurgie in het UMCG te sluiten
Wybren van Haga (BVNL)
Kuipers
7 december 2022 - 24 januari 2023
Utrechtse standplaatshouders die hun vertrouwde plaats moeten opgeven vanwege Europese regelgeving
Wybren van Haga (BVNL)
Micky Adriaansens (minister economische zaken) (VVD)
6 december 2022 - 13 januari 2023
De invloed van coronalockdowns op het jongerenbrein
Wybren van Haga (BVNL)
Kuipers
5 december 2022 - 31 januari 2023
De geluidsopnamen van OMT-vergaderingen die per abuis niet zijn vernietigd
Wybren van Haga (BVNL)
Kuipers
5 december 2022 - 18 januari 2023
De herkomst van het SARS-COV-2 virus en het onderdrukken van de ‘lableak-theorie’ door een OMT-lid
Wybren van Haga (BVNL)
Kuipers
30 november 2022 - 26 januari 2023
WOB-documenten met betrekking tot de invloed van het NCTV op het coronabeleid
Wybren van Haga (BVNL)
Kuipers , Kajsa Ollongren (minister defensie) (D66), Dilan Yeşilgöz-Zegerius (minister justitie en veiligheid) (VVD)
29 november 2022 - 9 maart 2023
Uitvoering van de derogatiebeschikking en het Zevende Actieprogramma Nitraat
Wybren van Haga (BVNL)
Piet Adema (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
28 november 2022 - 13 december 2022
De opvolging van de aangenomen motie van het lid Van Haga over een gesprek over het bij Lareb melden van onverwachte ziektebeelden na coronavaccinatie
Wybren van Haga (BVNL)
Kuipers
28 november 2022 - 13 december 2022
De berichtgeving over het verbranden van persoonlijk beschermingsmiddelen (PBM) en de mondkapjes van de ’Sywert-deal’
Wybren van Haga (BVNL)
Kuipers
24 november 2022 - 13 januari 2023
Stichting Open Nederland
Wybren van Haga (BVNL)
Kuipers
24 november 2022 - 20 december 2022
Het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie inzake de ongeldigheid van het openbaar UBO-register
Wybren van Haga (BVNL)
Sigrid Kaag (viceminister-president , minister financiën) (D66)