Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

235 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
20 augustus 2013 - 20 september 2013
De uitkomst van de consultaties over de 15 % THC-norm voor cannabis
Liesbeth van Tongeren (GL)
Martin van Rijn (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA), Opstelten (minister justitie en veiligheid) (VVD)
1 augustus 2013 - 21 augustus 2013
Het bericht dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) niet zegt te gaan over de veiligheid van vervoersmiddelen zoals de Fyra
Liesbeth van Tongeren (GL)
Wilma Mansveld (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (PvdA)
11 juli 2013 - 23 juli 2013
De publiek-private aanbesteding van een nieuw te bouwen penitentiaire inrichting te Zaanstad
Liesbeth van Tongeren (GL)
Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA), Fred Teeven (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
3 juli 2013 - 20 augustus 2013
Het bericht dat een klokkenluider melding maakt van falende controle bij de bouw van de A4 Midden Delfland
Liesbeth van Tongeren (GL)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
2 juli 2013 - 9 september 2013
Het bericht dat de Europese Commissie Nederland in gebreke stelt voor het niet implementeren van de Europese Energiebesparingsrichtlijn voor de gebouwde omgeving
Linda Voortman (GL), Liesbeth van Tongeren (GL)
Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (VVD)
28 juni 2013 - 21 augustus 2013
De rol van de Rijksoverheid bij het inpassen van windparken in de provincie Drenthe
Liesbeth van Tongeren (GL)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD), Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD)
25 juni 2013 - 7 augustus 2013
De niet-nakoming van controles op de correcte uitvoering van de Wet Politiegegevens
Liesbeth van Tongeren (GL)
Fred Teeven (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
7 juni 2013 - 11 juli 2013
De gebrekkige informatievoorziening na een brand bij chemiebedrijf ELD in Oosterhout
Liesbeth van Tongeren (GL)
6 juni 2013 - 25 juni 2013
De onregelmatigheden bij chloortransport door Amersfoort
Liesbeth van Tongeren (GL)
Wilma Mansveld (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (PvdA)
7 mei 2013 - 21 mei 2013
Het wegnemen van belemmeringen voor de bouw van een Russische olieterminal in de Rotterdamse haven
Liesbeth van Tongeren (GL)
Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD)
26 april 2013 - 4 juni 2013
De Haagse spionagekastjes
Liesbeth van Tongeren (GL)
Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA), Opstelten (minister justitie en veiligheid) (VVD)
25 april 2013 - 3 juni 2013
Het bericht dat het Openbaar Ministerie gevallen van majesteitsschennis toch zal aanpakken
Liesbeth van Tongeren (GL)
12 april 2013 - 17 mei 2013
Een belastingaanslag over wateronttrekking ten behoeve van een installatie voor warmte-koudeopslag
Paulus Jansen (SP), Liesbeth van Tongeren (GL)
Frans Weekers (staatssecretaris financiën) (VVD), Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD)
8 maart 2013 - 25 maart 2013
Problemen bij de aanleg van de A4 Midden-Delfland
Liesbeth van Tongeren (GL)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
28 februari 2013 - 19 maart 2013
Het weigeren van blindengeleidehonden door taxichauffeurs
Liesbeth van Tongeren (GL), Linda Voortman (GL)
Martin van Rijn (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA), Wilma Mansveld (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (PvdA)
28 februari 2013 - 15 april 2013
Mogelijke marktverstoring door Keuringsinstituut Kiwa
Liesbeth van Tongeren (GL)
Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD)
11 februari 2013 - 5 maart 2013
De sterke daling van de CO2 prijs
Stientje van Veldhoven (D66), Jan Vos (PvdA), Liesbeth van Tongeren (GL)
Wilma Mansveld (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (PvdA)
28 januari 2013 - 15 februari 2013
De borging van kennis bij de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli)
Liesbeth van Tongeren (GL)
Wilma Mansveld (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (PvdA)
11 januari 2013 - 16 januari 2013
De verhouding tussen de gebiedsvisie windenergie van de provincie Drenthe en lopende grote windprojecten
Liesbeth van Tongeren (GL)
Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD)
6 december 2012 - 20 december 2012
Het bericht dat uitgeprocedeerde Somalische asielzoekers weer op straat zijn gezet
Sharon Gesthuizen (SP), Henk Krol (50PLUS), Joël Voordewind (CU), Liesbeth van Tongeren (GL), Gerard Schouw (D66)
Fred Teeven (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)