Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

9781 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
4 juni 2010 - 13 juli 2010
De resolutie in de VN-Mensenrechtenraad aangaande de veroordeling van de aanval van Israël op een internationaal hulpkonvooi
Martijn van Dam (PvdA)
Maxime Verhagen (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (CDA)
3 juni 2010 - 11 augustus 2010
Bezuinigingen op de thuiszorg
Agnes Wolbert (PvdA), Mariëtte Hamer (PvdA)
Ab Klink (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
3 juni 2010 - 4 augustus 2010
De arrestatie van een kopstuk van de radicaal islamitische terreurbeweging Hamas
Joël Voordewind (CU), Ed Anker (CU)
Maxime Verhagen (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (CDA)
3 juni 2010 - 13 juli 2010
De gewelddadige Israëlische inname van de humanitaire vloot voor Gaza
Mariko Peters (GL)
Maxime Verhagen (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (CDA)
2 juni 2010 - 30 juni 2010
De beloning van de crisismanager bij de GGZ Delfland
Anouchka van Miltenburg (VVD)
Ab Klink (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
1 juni 2010 - 18 juni 2010
De kosten van feesten en recepties van publieke en semipublieke instellingen
Ineke van Gent (GL)
28 mei 2010 - 1 oktober 2010
De stand van zaken rondom de studie Rotterdam Vooruit en de Nieuwe Westelijke Oeververbinding
Ernst Cramer (CU)
Camiel Eurlings (minister verkeer en waterstaat) (CDA)
28 mei 2010 - 6 juli 2010
Het dumpen van Zuid-Europese staatsobligaties door Ageas
Ewout Irrgang (SP)
Jan Kees de Jager (minister financiën) (CDA)
28 mei 2010 - 30 juni 2010
Het dottercentrum in Goes
Trix de Roos (SP), Henk van Gerven (SP)
Ab Klink (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
27 mei 2010 - 5 juli 2010
Het op de plank blijven liggen van geld in het speciaal onderwijs
Manja Smits (SP)
André Rouvoet (viceminister-president , minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport, minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
27 mei 2010 - 1 juni 2010
Het humanitaire 'Gaza Freedom Flotilla'-initiatief
Mariko Peters (GL)
Maxime Verhagen (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (CDA)
27 mei 2010 - 21 juni 2010
Het bericht dat personeel in de zorg het werk dreigt neer te leggen
Renske Leijten (SP)
Ab Klink (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
27 mei 2010 - 17 augustus 2010
De situatie bij de gehandicapteninstelling Sherpa
Renske Leijten (SP)
Ab Klink (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
27 mei 2010 - 5 juli 2010
Illegale praktijken in de gezondheidszorg
Renske Leijten (SP), Henk van Gerven (SP)
Ab Klink (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
25 mei 2010 - 11 juni 2010
Vervolging van homo's in Malawi
Atzo Nicolaï (VVD), Han ten Broeke (VVD)
Maxime Verhagen (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (CDA)
25 mei 2010 - 2 juni 2010
De weigering van de DSB-top van het conceptrapport Scheltema
Mei Li Vos (PvdA)
Jan Kees de Jager (minister financiën) (CDA)
21 mei 2010 - 11 juni 2010
Een bericht over dwangarbeid voor homo's in Malawi
Boris van der Ham (D66)
Maxime Verhagen (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (CDA)
21 mei 2010 - 29 juni 2010
De WABO
Rendert Algra (CDA)
Tineke Huizinga (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (CU)
20 mei 2010 - 14 juni 2010
Bijstand voor schippers
Sander de Rouwe (CDA), Kees van der Staaij (SGP)
Piet Hein Donner (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA)
20 mei 2010 - 8 juli 2010
De taalvoering in de Leeuwarder rechtbank
Joop Atsma (CDA), Sander de Rouwe (CDA)