Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

73 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
14 oktober 2011 - 28 november 2011
De wenselijkheid van schatkistbankieren voor decentrale overheden
Ed Groot (PvdA), Pierre Heijnen (PvdA)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
23 juni 2011 - 24 juni 2011
De toezeggingen aan de heer Robesin ten aanzien van ontpoldering in Zeeland
Pierre Heijnen (PvdA), Lutz Jacobi (PvdA)
Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
20 mei 2011 - 10 juni 2011
De provincie Utrecht die een bedrijf opricht
André Elissen (PVV)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
20 mei 2011 - 1 juli 2011
Het bericht dat provincies de burger niet laten meebeslissen
Gerard Schouw (D66), Stientje van Veldhoven (D66)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
12 april 2011 - 11 mei 2011
Het doorschuiven van ontheffingsbesluiten voor de bouw van megastallen door gemeenten naar de provincie uit vrees voor schadeclaims
Marianne Thieme (PvdD)
24 maart 2011 - 26 april 2011
De onduidelijkheid rondom de inning van provinciale opcenten
Gerard Schouw (D66), Kees Verhoeven (D66)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
4 maart 2011 - 22 maart 2011
Een nieuw stemsysteem
Joost Taverne (VVD)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
2 maart 2011
Het bericht dat de provincies miljarden besteden aan vage doelen
Gerard Schouw (D66)
13 december 2010 - 6 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot de opschaling van het provinciaal bestuur in de Randstad
Emile Roemer , Marianne Thieme (PvdD), Job Cohen (PvdA), André Rouvoet (CU), Femke Halsema (GL), Alexander Pechtold (D66)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
25 november 2010 - 21 december 2010
De nieuwe huisvesting van de provincie Utrecht
Hans Spekman (PvdA)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
27 september 2010 - 7 oktober 2010
Het onder de pet houden van een rapport dat de financiële wanorde bij de provincies aan de kaak stelt
Gerard Schouw (D66)
25 mei 2010 - 18 juni 2010
Het voornemen van de provincie Noord-Brabant om de subsidie aan Cubiss, de provinciale service organisatie, stop te zetten
Hans van Leeuwen
Marja van Bijsterveldt (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
14 april 2010 - 27 april 2010
De korting op het Provinciefonds in 2011
Pierre Heijnen (PvdA)