Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

1661 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
20 januari 2023 - 6 april 2023
De onacceptabele gezondheidsschade door stikstofuitstoot
Leonie Vestering (PvdD), Eva van Esch (PvdD)
van der Ch. Wal-Zeggelink , Kuipers
19 januari 2023 - 6 maart 2023
De gang van zaken rond de vergunningverlening ofwel legalisering van de activiteiten van eendenslachterij Tomassen Duck-To in Ermelo
Leonie Vestering (PvdD), Frank Wassenberg (PvdD)
Hanke Bruins Slot (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
18 januari 2023 - 24 februari 2023
Uitbreiding van het voorkeursrecht landbouwgrond
Wybren van Haga (BVNL)
van der Ch. Wal-Zeggelink
18 januari 2023 - 31 januari 2023
De oprukkende moordlustige wolf
Wybren van Haga (BVNL)
van der Ch. Wal-Zeggelink
17 januari 2023 - 7 februari 2023
Het bericht ‘Regelwerk weerhoudt boeren van melden drugsafval: ‘Er moet een vliegende brigade komen die het opruimen overneemt’’
Anne Kuik (CDA)
Dilan Yeşilgöz-Zegerius (minister justitie en veiligheid) (VVD)
11 januari 2023 - 14 maart 2023
De ernstige verwaarlozing van tientallen dieren bij een bedrijf dat in het verleden ook al herhaaldelijk in de fout ging en al onder verscherpt toezicht stond
Leonie Vestering (PvdD), Frank Wassenberg (PvdD)
Dilan Yeşilgöz-Zegerius (minister justitie en veiligheid) (VVD), Piet Adema (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
20 december 2022 - 14 februari 2023
De ammoniakuitstoot van bronnen buiten de landbouw
Roelof Bisschop (SGP)
van der Ch. Wal-Zeggelink , Vivianne Heijnen (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA)
19 december 2022 - 9 februari 2023
Het artikel ‘Landbouw ook aan de lat voor nitraat uit de stad'
Caroline van der Plas (BBB)
Piet Adema (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
16 december 2022 - 21 december 2022
De slinkse vertragingspogingen van de Raad van de Europese Unie inzake de Verordening Duurzaam gebruik pesticiden
Leonie Vestering (PvdD), Lammert van Raan (PvdD)
van der Ch. Wal-Zeggelink , Rob Jetten (minister zonder portefeuille economische zaken) (D66), Piet Adema (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
16 december 2022 - 2 februari 2023
Giftige ammoniakdampen in varkensstallen
Leonie Vestering (PvdD)
Piet Adema (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
16 december 2022 - 2 maart 2023
Het zwijgcontract dat omwonenden van eendenslachterij Tomassen Duck-To in Ermelo moesten tekenen om te voorkomen dat zij bezwaar maken tegen de overlast van de slachterij
Eva van Esch (PvdD), Frank Wassenberg (PvdD), Leonie Vestering (PvdD)
Vivianne Heijnen (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA), Franc Weerwind (minister zonder portefeuille justitie en veiligheid) (D66)
1 december 2022 - 26 januari 2023
Het vangen van kippen
Tjeerd de Groot (D66)
Piet Adema (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
29 november 2022 - 9 maart 2023
Uitvoering van de derogatiebeschikking en het Zevende Actieprogramma Nitraat
Wybren van Haga (BVNL)
Piet Adema (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
25 november 2022 - 15 december 2022
De voorwaarden van de subsidie Energie-efficiëntie glastuinbouw
Peter Valstar (VVD)
Piet Adema (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
24 november 2022 - 30 januari 2023
De gebrekkige antwoorden aangaande stikstof
Lammert van Raan (PvdD)
van der Ch. Wal-Zeggelink , Mark Harbers (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
24 november 2022 - 9 januari 2023
De gebrekkige antwoorden aangaande stikstof
Leonie Vestering (PvdD), Eva van Esch (PvdD)
van der Ch. Wal-Zeggelink , Hugo de Jonge (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
24 november 2022 - 16 december 2022
Het getouwtrek met de provincie Overijssel over het legaliseren van PAS-melders
Roelof Bisschop (SGP)
van der Ch. Wal-Zeggelink
23 november 2022 - 30 november 2022
De afgezwakte Nederlandse inzet voor de nieuwe Europese landbouwgifverordening
Leonie Vestering (PvdD)
Piet Adema (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
23 november 2022 - 23 december 2022
Vogelgehaktmolens in Flevoland
Wybren van Haga (BVNL)
Rob Jetten (minister zonder portefeuille economische zaken) (D66)
18 november 2022 - 23 december 2022
De opkoop van stikstofruimte uit boerderijen ten behoeve van het verbreden van de A27 bij Amelisweerd
Derk Boswijk (CDA), Pieter Grinwis (CU)
van der Ch. Wal-Zeggelink , Mark Harbers (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)