Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

1478 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
2 augustus 2023 - 12 september 2023
Een juridisch advies van de landsadvocaat over het invaren van pensioenen in de pensioenwet
Pieter Omtzigt (Omtzigt)
Carola Schouten (viceminister-president , minister zonder portefeuille sociale zaken en werkgelegenheid) (CU)
25 juli 2023 - 9 oktober 2023
Het illegaal verzamelen van gegevens van uitkeringsgerechtigden door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
Sjoerd Warmerdam (D66), Stephan van Baarle (DENK), Hind Dekker-Abdulaziz (D66)
Karien van Gennip (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA)
21 juli 2023 - 19 september 2023
De 10.000 gezinnen (vaak met een parttime werkende en of gedeeltelijk arbeidsongeschikte) die onder het bijstandsniveau leven
Pieter Omtzigt (Omtzigt)
Karien van Gennip (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA), Carola Schouten (viceminister-president , minister zonder portefeuille sociale zaken en werkgelegenheid) (CU)
21 juli 2023 - 18 september 2023
De vertraagde invoering van bijna-gratis kinderopvang op de BES-eilanden
Fonda Sahla (D66)
Karien van Gennip (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA), Carola Schouten (viceminister-president , minister zonder portefeuille sociale zaken en werkgelegenheid) (CU)
19 juli 2023 - 12 juli 2023
De kabinetsbrief van 14 juni 2023, inzake Indexatie kinderbijslag per 1 juli 2023
Evert Jan Slootweg (CDA), Hilde Palland (CDA)
Karien van Gennip (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA)
19 juli 2023 - 31 augustus 2023
Het artikel ‘Miljoenen snappen digitale overheid onvoldoende, meeste hoofdpijn over DigiD’
Barbara Kathmann (PvdA)
Alexandra van Huffelen (staatssecretaris binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
19 juli 2023 - 25 september 2023
Een AOW-gat voor AOW-gerechtigden die enkele jaren in voormalig Nederlands Nieuw-Guinea hebben gewoond
Barbara Kathmann (PvdA)
Carola Schouten (viceminister-president , minister zonder portefeuille sociale zaken en werkgelegenheid) (CU)
7 juli 2023 - 12 september 2023
Pgb-zorgverleners zonder sociaal vangnet
Lisa Westerveld (GL), Tom van der Lee (GL)
Karien van Gennip (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA), Conny Helder (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
7 juli 2023 - 25 augustus 2023
Aanpassingen in de WW premiedifferentiatie
Tom van der Lee (GL)
Karien van Gennip (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA)
7 juli 2023 - 28 augustus 2023
Instroom in de sociale zekerheid tijdens een crisis
Tom van der Lee (GL)
Karien van Gennip (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA)
3 juli 2023 - 24 augustus 2023
Het bericht 'Doorstart kinderdagcentrum Uithuizen mislukt op laatste moment, ouders zijn ten einde raad'
Jimmy Dijk (SP)
Maarten van Ooijen (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (CU)
30 juni 2023 - 23 augustus 2023
Heldere en toegankelijke publiekscommunicatie over de Wet toekomst pensioenen
Bart Smals (VVD)
Carola Schouten (viceminister-president , minister zonder portefeuille sociale zaken en werkgelegenheid) (CU)
28 juni 2023 - 29 augustus 2023
Het bericht 'Werkloze ouderen komen nog altijd moeilijk aan een baan'
Bart Smals (VVD), Liane den Haan (Fractie Den Haan)
Karien van Gennip (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA)
22 juni 2023 - 6 juli 2023
Het onderzoek ‘Verkenning grijze vlek binnen DC-regelingen’
Senna Maatoug (GL)
Carola Schouten (viceminister-president , minister zonder portefeuille sociale zaken en werkgelegenheid) (CU)
16 juni 2023 - 4 juli 2023
Het bericht ‘Miljoenen voor actieplan dakloosheid dreigen niet juist te worden uitgegeven: ‘Schandalig’’
Jacqueline van den Hil (VVD), Ruud Verkuijlen (VVD)
Maarten van Ooijen (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (CU)
14 juni 2023 - 18 september 2023
De uitvoering van het amendement Becker c.s. over voor- en vroegschoolse educatie voor kinderen van inburgeraars (35483-51)
Bente Becker (VVD)
Karien van Gennip (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA)
14 juni 2023 - 23 juni 2023
Het bericht dat het BKR de bewaartermijn van BKR-registraties
Tom van der Lee (GL)
Carola Schouten (viceminister-president , minister zonder portefeuille sociale zaken en werkgelegenheid) (CU), Sigrid Kaag (viceminister-president , minister financiën) (D66)
8 juni 2023 - 29 juni 2023
Deelname aan het arbeidsproces wordt in sommige gevallen moeilijk gemaakt voor gepensioneerden c.q. AOW-gerechtigden.
Liane den Haan (Fractie Den Haan)
Karien van Gennip (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA), Aukje de Vries (staatssecretaris financiën) (VVD)
7 juni 2023 - 12 juli 2023
Het artikel 'Stijging ziekteverzuim in 2022 naar 5,6%: hoogste ooit'
Bart Smals (VVD), Daan de Kort (VVD)
Karien van Gennip (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA)
6 juni 2023 - 12 juli 2023
De verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP’ers
Pepijn van Houwelingen (FVD)
Karien van Gennip (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA)