Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

161 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
11 december 2015 - 23 december 2015
Tegenstrijdige berichten over de ‘Class for the gifted’ van het Aloysius College
Tjitske Siderius (SP)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
18 november 2015
Thuisonderwijs
Roelof Bisschop (SGP)
14 oktober 2015 - 30 november 2015
Problemen met de bekostiging van het voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen ouder dan 18 jaar
Tjitske Siderius (SP)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
9 oktober 2015 - 5 november 2015
Een samenwerkingsverband dat weigert passende expertise op school in te zetten en ouders de benodigde expertise zelf laat betalen
Tjitske Siderius (SP)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
1 oktober 2015 - 30 oktober 2015
Artikelen ‘Rijk in de fout met licentie voor Wijnbergschool’ en ‘Patstelling op De Berg’
Michel Rog (CDA)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
15 september 2015 - 5 november 2015
Onderwijs aan meerderjarige vreemdelingen
Tjitske Siderius (SP), Sharon Gesthuizen (SP)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD), Klaas Dijkhoff (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
11 september 2015 - 19 oktober 2015
De opheffing van De Ambelt, school voor speciaal onderwijs
Loes Ypma (PvdA)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
10 september 2015 - 23 oktober 2015
De sluiting van een school voor speciaal onderwijs ‘de Ambelt’ door de invoering van het passend onderwijs
Tjitske Siderius (SP)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
14 augustus 2015 - 1 september 2015
Het leerlingenvervoer in De Fryske Marren
Tjitske Siderius (SP)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
20 juli 2015 - 2 september 2015
De berichten ‘Rijk in de fout met licentie voor Wijnbergschool’ en ‘Patstelling op De Berg’
Michel Rog (CDA)
Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
17 juli 2015 - 7 september 2015
De mogelijkheid van leerlingenvervoer naar de buitenschoolse opvang
Tjitske Siderius (SP)
Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA), Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
14 juli 2015 - 12 oktober 2015
De zorgelijke situatie op school voor het speciaal onderwijs ‘de Parachute’
Tjitske Siderius (SP)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
13 juli 2015 - 20 augustus 2015
De gemeente Heerhugowaard die stopt met het organiseren van aangepast vervoer voor leerlingen naar het speciaal onderwijs
Tjitske Siderius (SP)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
9 juli 2015 - 27 augustus 2015
Onvoldoende bekostiging om het onderwijs en de zorg voor leerlingen met een ernstig meervoudige beperking (cluster 3) te garanderen
Tjitske Siderius (SP)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
19 mei 2015 - 10 juni 2015
Thuiszittende, autistische kinderen
Tjitske Siderius (SP)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
7 april 2015 - 29 mei 2015
Emotionele schade die kinderen oplopen omdat zij te laat worden doorverwezen naar het speciaal onderwijs
Tjitske Siderius (SP)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
7 april 2015 - 22 april 2015
De sluiting van speciale school ’t Nyrees in Almelo
Tjitske Siderius (SP)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
3 april 2015 - 22 april 2015
De toelaatbaarheidsverklaringen voor het speciaal onderwijs
Tjitske Siderius (SP)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
11 maart 2015 - 22 mei 2015
De aanhoudende onzekerheid voor kinderen met een meervoudige beperking en de intensieve zorg in de klas
Tjitske Siderius (SP)
Martin van Rijn (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA), Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
4 maart 2015 - 10 april 2015
Het bericht ‘Rotterdam fnuikt thuisonderwijs’
Joël Voordewind (CU), Roelof Bisschop (SGP)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD), Opstelten (VVD)