Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

166 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
5 april 2016 - 24 mei 2016
Het bericht dat de GGD Hart voor Brabant de screening van spraak- en taalontwikkeling van 5-jarigen stop zet
Renske Leijten , Tjitske Siderius (PvdA)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD), Martin van Rijn (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
2 maart 2016 - 24 maart 2016
Het weigeren van leerlingen bij een mytylschool vanwege het passend onderwijs
Tjitske Siderius (PvdA)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
19 februari 2016 - 14 april 2016
De verplichte ouderbijdrage voor onderwijs aan hoogbegaafden
Tjitske Siderius (PvdA)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
19 februari 2016 - 29 april 2016
De toegankelijkheid van hoger onderwijs voor dove 30+ studenten
Mohammed Mohandis (PvdA), Otwin van Dijk (PvdA)
Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
16 februari 2016 - 24 maart 2016
Het inzetten van de subsidieregeling praktijkleren voor de meest kwetsbare leerlingen
Tjitske Siderius (PvdA)
Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA), Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
11 december 2015 - 23 december 2015
Tegenstrijdige berichten over de ‘Class for the gifted’ van het Aloysius College
Tjitske Siderius (PvdA)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
18 november 2015
Thuisonderwijs
Roelof Bisschop (SGP)
14 oktober 2015 - 30 november 2015
Problemen met de bekostiging van het voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen ouder dan 18 jaar
Tjitske Siderius (PvdA)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
9 oktober 2015 - 5 november 2015
Een samenwerkingsverband dat weigert passende expertise op school in te zetten en ouders de benodigde expertise zelf laat betalen
Tjitske Siderius (PvdA)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
1 oktober 2015 - 30 oktober 2015
Artikelen ‘Rijk in de fout met licentie voor Wijnbergschool’ en ‘Patstelling op De Berg’
Michel Rog (CDA)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
15 september 2015 - 5 november 2015
Onderwijs aan meerderjarige vreemdelingen
Tjitske Siderius (PvdA), Sharon Gesthuizen (GL)
Klaas Dijkhoff (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD), Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
11 september 2015 - 19 oktober 2015
De opheffing van De Ambelt, school voor speciaal onderwijs
Loes Ypma (PvdA)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
10 september 2015 - 23 oktober 2015
De sluiting van een school voor speciaal onderwijs ‘de Ambelt’ door de invoering van het passend onderwijs
Tjitske Siderius (PvdA)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
14 augustus 2015 - 1 september 2015
Het leerlingenvervoer in De Fryske Marren
Tjitske Siderius (PvdA)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
20 juli 2015 - 2 september 2015
De berichten ‘Rijk in de fout met licentie voor Wijnbergschool’ en ‘Patstelling op De Berg’
Michel Rog (CDA)
Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
17 juli 2015 - 7 september 2015
De mogelijkheid van leerlingenvervoer naar de buitenschoolse opvang
Tjitske Siderius (PvdA)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD), Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
14 juli 2015 - 12 oktober 2015
De zorgelijke situatie op school voor het speciaal onderwijs ‘de Parachute’
Tjitske Siderius (PvdA)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
13 juli 2015 - 20 augustus 2015
De gemeente Heerhugowaard die stopt met het organiseren van aangepast vervoer voor leerlingen naar het speciaal onderwijs
Tjitske Siderius (PvdA)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
9 juli 2015 - 27 augustus 2015
Onvoldoende bekostiging om het onderwijs en de zorg voor leerlingen met een ernstig meervoudige beperking (cluster 3) te garanderen
Tjitske Siderius (PvdA)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
19 mei 2015 - 10 juni 2015
Thuiszittende, autistische kinderen
Tjitske Siderius (PvdA)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)