Kamervraag 2024Z01209

Het besluit van het Amsterdams College om de naam Nootmuskaatstraat te schrappen.

Ingediend 26 januari 2024
Beantwoord 5 februari 2024 (na 10 dagen)
Indiener Martine van der Velde (PVV)
Beantwoord door Gräper-van Koolwijk
Onderwerpen cultuur cultuur en recreatie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2024Z01209.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20232024-939.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht Schrappen Nootmuskaatstraat door Amsterdam is «typische overreactie» en «absurd»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat het van de zotte is dat het Amsterdams College de Nootmuskaatstraat heeft geschrapt als straatnaam, omdat het te veel doet denken aan het koloniale verleden? Zo nee, waarom niet? Kunt u uw antwoord motiveren?

  Naar ik heb begrepen heeft het Amsterdamse College besloten de naam Nootmuskaatstraat toch niet te gaan gebruiken vanwege de mogelijke associatie met de massamoord op de Banda-eilanden onder leiding van Jan Pieterszoon Coen. In algemene zin vind ik het van belang dat bij besluitvorming over straatnamen historische associaties worden meegewogen. De weging bij de besluitvorming over deze specifieke naam laat ik aan het Amsterdamse College.

 • Vraag 3
  Bent u bereid alle gemeenten in Nederland op te roepen zich inzake onder andere cultuur en erfgoed niet te laten meeslepen in de volledig doorgeslagen discussie over het koloniale verleden, alsmede buitenlandse conflicten? Zo nee, waarom niet? Kunt u uw antwoord motiveren?

  Nee. Naamgeving van straten is een zaak van de gemeente. Debat over deze naamgeving hoort daarom thuis in de gemeenteraad. Inmenging van het Rijk hierbij is niet wenselijk en niet noodzakelijk.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2024Z01209
Volledige titel: Het besluit van het Amsterdams College om de naam Nootmuskaatstraat te schrappen.
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20232024-939
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van der Velde over het besluit van het Amsterdams College om de naam Nootmuskaatstraat te schrappen