Kamervraag 2024Z00046

De verkoop van Intravacc

Ingediend 5 januari 2024
Beantwoord 17 januari 2024 (na 12 dagen)
Indiener Jimmy Dijk
Beantwoord door Kuipers
Onderwerpen gezondheidsrisico's zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2024Z00046.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20232024-806.html
 • Vraag 1
  Bent u zich ervan bewust dat de partijen die uw besluit om Intravacc B.V. te privatiseren steunden, in de nieuwe Kamer nog maar minder dan een derde van de zetels hebben?

  De zetelverdeling in de Kamer is mij bekend.

 • Vraag 2
  Bent u van mening dat de steun van 42 Kamerleden voldoende is om de verkoop van de laatste publieke vaccinontwikkelaar door te zetten?

  De Kamer is eerder akkoord gegaan met de verkoop van Intravacc B.V. Al enige tijd wordt uitvoering gegeven aan het verkoopproces en het bevindt zich momenteel in de laatste fase voor overdracht van de aandelen.
  De voormalig Minister van VWS heeft eerder met u gedeeld dat verkoop van belang is voor de toekomst van Intravacc B.V. en het personeel, omdat Intravacc B.V. dan beter kan participeren in het mondiale vaccin ecosysteem. De huidige positie van de overheid belemmert het aantrekken van benodigde nieuwe private investeringen in Intravacc B.V. Het is daarom van belang deze verkoopprocedure binnen afzienbare termijn af te ronden. Het nu terugdraaien van de verkoop zou niet getuigen van een betrouwbare overheid.

 • Vraag 3
  Wanneer verwacht u dat de verkoop van Intravacc B.V. definitief zal zijn?

  De wederzijds door de voormalig Minister van VWS en de koper getekende overeenkomst waarin de voorgenomen beslissing tot verkoop is vastgelegd bevat een aantal voorwaarden die de komende tijd worden ingevuld. Als aan deze voorwaarden is voldaan, ben ik verplicht de verkoop definitief af te ronden door de aandelen over te dragen. Ik zal uw Kamer daarover te zijner tijd informeren.

 • Vraag 4
  Bent u bereid om te wachten met de definitieve verkoop van Intravacc B.V. totdat de nieuwe Kamer zich hierover heeft kunnen uitspreken?

  Nee, daartoe ben ik niet bereid gezien de mogelijke financiƫle en juridische gevolgen. Het getuigt daarnaast niet van een betrouwbare overheid als de verkoop nu teruggedraaid zou worden. Daarmee zou eveneens het aanzien van de Staat als betrouwbare partij geschaad kunnen worden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2024Z00046
Volledige titel: De verkoop van Intravacc
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20232024-806
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Dijk over de verkoop van Intravacc