Kamervraag 2023Z19739

Mbo-nieuwkomersonderwijs

Ingediend 5 december 2023
Beantwoord 19 december 2023 (na 14 dagen)
Indiener Stieneke van der Graaf (CU)
Beantwoord door Robbert Dijkgraaf (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66), Mariëlle Paul (VVD)
Onderwerpen beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2023Z19739.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20232024-663.html
 • Vraag 1
  Zijn de Ministers bekend met de aanpak van het mbo-nieuwkomersonderwijs van het Alfa-college in Groningen voor de entree en mbo-niveau 2 geïntegreerde trajecten Elektrotechniek waar extra Nederlands en Rekenen wordt geboden om aan de nieuwe talige rekeneisen te voldoen?

  Ja.

 • Vraag 2
  Zijn de Ministers bereid hierover met het Alfa-college in gesprek te gaan en te bezien wat nodig is om het mbo-onderwijsaanbod voor anderstaligen en nieuwkomers te versterken en toegankelijker te maken?

  Ja.

 • Vraag 3
  Zijn de Ministers bereid om voorbereidingen te treffen voor een wettelijke grondslag voor het beroepsonderwijs aan anderstaligen en nieuwkomers in het mbo?

  Momenteel vindt op verzoek van uw Kamer een toekomstverkenning plaats naar het nieuwkomersonderwijs in het po, vo en mbo. De centrale vraag hierbij is: hoe bieden we nieuwkomers een zo goed mogelijke start en kansen in ons onderwijs? In het voorjaar van 2024 organiseren we hierover een brede landelijke dialoog. Daarbij kijken we onder andere naar wet- en regelgeving en de ervaringen van diverse onderwijsinstellingen, zoals het Alfa-college. Wij streven ernaar om voor de zomer van 2024 toekomstscenario’s met uw Kamer te delen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2023Z19739
Volledige titel: Mbo-nieuwkomersonderwijs
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20232024-663
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid van der Graaf over mbo-nieuwkomersonderwijs