Kamervraag 2023Z16606

Het zoveelste gekleurde onderzoek over naar extreem geweld in het voormalige Nederlands-Indië.

Ingediend 4 oktober 2023
Indiener Wybren van Haga (BVNL)
Onderwerpen internationaal organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2023Z16606.html
1. AD, 3 oktober 2023, «Nederland stopte extreem geweld Indonesië in de doofpot».
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Nederland stopte extreem geweld Indonesië in de doofpot»1?
 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat het beschimpen van militairen van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL), die in naam van Koningin en vaderland waren uitgezonden om een einde te maken aan de moorddadige Bersiap-periode, moet stoppen? Graag in uw beantwoording aangeven hoe u gaat staan voor de KNIL-militairen en hun nabestaanden.
 • Vraag 3
  Wilt u een onderzoek ingelasten naar de Bersiap-periode, een wrede periode in het voormalig Nederlands-Indië, waarin grootschalig genocide is gepleegd op (Indische) Nederlanders, maar ook op Chinezen en Molukkers? Zo ja, hoe gaat u dat doen? Zo neen, waarom niet?
 • Vraag 4
  Wat is de status van de komst van het Bersiap-monument dat aan Hart voor Den Haag raadslid Richard de Mos is toegezegd? Graag een gedetailleerd antwoord.
 • Vraag 5
  Wilt u ten onrechte verguisde Nederlandse helden, zoals generaal Spoor en kapitein Westerling, in ere herstellen? Zo ja, hoe gaat u dat doen? Zo neen, waarom niet?
 • Vraag 6
  Wilt u zich als vertrekkend premier alsnog hardmaken voor de backpay-regeling, een pensioen voor nabestaanden van KNIL-militairen en ambtenaren? Graag een gedetailleerd antwoord.
 • Vraag 7
  Wilt u zich hard maken voor het fatsoenlijk afhandelen van de Molukse kwestie, met excuus en erkenning van het leed? Graag een gedetailleerd antwoord.
 • Vraag 8
  Wil Nederland zich inzetten om de ereschuld met betrekking tot Papua in te lossen? Graag een gedetailleerd antwoord.

Kamervraag document nummer: kv-tk-2023Z16606
Volledige titel: Het zoveelste gekleurde onderzoek over naar extreem geweld in het voormalige Nederlands-Indië.