Kamervraag 2023Z16209

Het gesprek met Klaus Schwab over kunstmatige intelligentie

Ingediend 28 september 2023
Beantwoord 3 oktober 2023 (na 5 dagen)
Indiener Gideon van Meijeren (FVD)
Beantwoord door Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
Onderwerpen economie ict
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2023Z16209.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20232024-134.html
 • Vraag 1
  Kunt u bevestigen dat u op 27 september heeft gesproken met Klaus Schwab over «kunstmatige intelligentie in de mondiale economie»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Wie heeft dit gesprek geïnitieerd?

  Het idee voor een gesprek is in gezamenlijkheid tot stand gekomen.

 • Vraag 3
  Wat was de aanleiding voor dit gesprek?

  Zie het antwoord op vraag 2. De keuze voor het onderwerp hangt samen met een van de thema’s voor de bijeenkomst in Davos van januari 2024.

 • Vraag 4
  Waarom acht u het van belang om Klaus Schwab te spreken over dit onderwerp?

  Zie het antwoord op vraag 3.

 • Vraag 5
  Wie waren de andere deelnemers?

  Aan het gesprek namen naast de heer Schwab ook de Minister van Financiën, de heer Dušek, de heer Halberstadt en de heer Sijbesma deel en ambtelijke ondersteuning.

 • Vraag 6
  Wat was uw doel van het gesprek?

  Het gesprek had geen specifiek doel of gewenste uitkomst. Het gesprek betrof een vrije gedachtenwisseling.

 • Vraag 7
  Wat was de uitkomst van het gesprek?

  Het gesprek had een informeel karakter en was bedoeld om vrij met elkaar van gedachten te wisselen. Het gesprek had niet tot doel om tot een uitkomst te leiden.

 • Vraag 8
  Bent u bereid de notulen van het gesprek te delen? Zo nee, waarom niet?

  Van het gesprek zijn geen notulen gemaakt. Het betrof een informeel gesprek.

 • Vraag 9
  Zijn er naast dit gesprek nog andere activiteiten van overheidswege gepland, waar Klaus Schwab gedurende zijn verblijf in Nederland bij aanwezig is? Zo ja, kunt u de voorgaande vragen mutatis mutandis ook ten aanzien van die andere activiteiten beantwoorden?

  Nee.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2023Z16209
Volledige titel: Het gesprek met Klaus Schwab over kunstmatige intelligentie
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20232024-134
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van Meijeren over het gesprek met Klaus Schwab over kunstmatige intelligentie