Kamervraag 2023Z15153

Het vernietigende rapport van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) over een Woo verzoek van Nieuwsuur over de speech over groepsimuniteit van premier Rutte aan het begin van de coronacrisis, waar al bijna 2 jaar eigenlijk geen documenten worden vrijgegeven

Ingediend 13 september 2023
Indiener Pieter Omtzigt (NSC)
Onderwerpen bestuur organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2023Z15153.html
1. Advies inzake Woo-verzoek naar het denken over groepsimmuniteit in kabinetskringen tijdens de COVID-19-pandemie, ACOI, 13 september 2023.
2. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2020/03/16/tv-toes…
 • Vraag 1
  Kunt u een reactie geven op het ACOI-advies van 13 september?1
 • Vraag 2
  Heeft u kennisgenomen van het advies: «Maak voor de journalist inzichtelijk én navolgbaar hoe het hotspotarchief «Corona / COVID19 / SARS-CoV-2» van AZ er uitziet en welke documenten dit bevat.»?
 • Vraag 3
  Kunt u voor het parlement inzichtelijk en navolgbaar maken hoe het hotspotarchief «Corona / COVID19 / SARS-CoV-2» van het Ministerie van Algemene Zaken er uitziet en welke documenten het bevat?
 • Vraag 4
  Heeft u kennis genomen van het advies van het ACOI "Inzicht verschaffen zou daarom volgens het Adviescollege mogelijk moeten zijn via bijvoorbeeld het opstellen of verstrekken van een uitdraai uit het systeem van de betreffende documenten als (vorm van) inventarislijst»?
 • Vraag 5
  Kunt u een uitdraai van de 13.000 documenten verschaffen die zich in het hotspot archief bevinden?
 • Vraag 6
  Kunt u een uitdraai geven van de 500 documenten die de term «groepsimmuniteit» bevatten?
 • Vraag 7
  Kunt u een tijdlijn (in de dagen en weken naar 17 maart toe) geven hoe uw speech over groepsimmuniteit tot stand gekomen is, inclusief wie input geleverd heeft en wie hem geschreven heeft en wie eraan meegwerkt heeft, welke versies er bestaan hebben en hoe de Nederlands regering gekomen is tot deze strategie?2
 • Vraag 8
  Kunt u deze vragen een voor een en binnen twee weken beantwoorden?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2023Z15153
Volledige titel: Het vernietigende rapport van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) over een Woo verzoek van Nieuwsuur over de speech over groepsimuniteit van premier Rutte aan het begin van de coronacrisis, waar al bijna 2 jaar eigenlijk geen documenten worden vrijgegeven