Kamervraag 2023Z14317

De uitspraken van de minister van Financiën over de voordracht van de huidige minister van Buitenlandse Zaken als Eurocommissaris

Ingediend 28 augustus 2023
Beantwoord 4 september 2023 (na 7 dagen)
Indiener Joost Eerdmans (EénNL)
Beantwoord door Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
Onderwerpen europese zaken internationaal
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2023Z14317.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20222023-3553.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de uitspraken van Minister Kaag van Financiën in de media over de voordracht van Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken als nieuwe Eurocommissaris?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Wat is uw oordeel over het feit dat Minister Kaag van Financiën aangeeft dat zij, in plaats van de door het kabinet voorgedragen kandidaat, een D66’er voorgedragen had willen zien worden?
 • Vraag 3
  Hoe beoordeelt u de uitspraak van Minister Kaag van Financiën zoals opgetekend door De Telegraaf: «Kijk naar het profiel van onze lijsttrekker Rob Jetten (klimaatminister, red.), wat hij doet op klimaat, naar Kajsa Ollongren (Minister van Defensie, red.), Hans Vijlbrief (Staatssecretaris Mijnbouw, red.), ikzelf ook.»?
 • Vraag 4
  Deelt u de analyse dat Minister Kaag van Financiën hiermee onomwonden stelt dat zij de door het kabinet voorgedragen kandidaat minder geschikt vindt dan de reeks D66-kandidaten die zij zelf voor ogen had? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 5
  Hoe verhoudt deze geuite mening van de Minister van Financiën zich tot het principe van eenheid van kabinetsbeleid?
 • Vraag 6
  Deelt u de conclusie dat hiermee sprake is van «uitspraken die zich niet verdragen met besluiten die de ministerraad recentelijk heeft genomen, en die van belangrijke en zwaarwegende aard zijn»?
 • Vraag 7
  Wordt Minister Kaag nu op staande voet ontslagen? Zo nee, waarom gebeurde dat dan wel met Staatssecretaris Keijzer toen zij in de media uitspraken deed die niet in overeenstemming waren met een besluit van de ministerraad?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2023Z14317
Volledige titel: De uitspraken van de minister van Financiën over de voordracht van de huidige minister van Buitenlandse Zaken als Eurocommissaris
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20222023-3553
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Eerdmans over de uitspraken van de minister van Financiën over de voordracht van de huidige minister van Buitenlandse Zaken als Eurocommissaris