Kamervraag 2023Z14251

De inzet van de door Nederland geleverde F-16 gevechtsvliegtuigen

Ingediend 24 augustus 2023
Beantwoord 19 september 2023 (na 26 dagen)
Indiener Pepijn van Houwelingen (FVD)
Beantwoord door Kajsa Ollongren (minister defensie) (D66)
Onderwerpen internationaal militaire missies
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2023Z14251.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20232024-13.html
 • Vraag 1
  Legt Nederland, net zoals Denemarken, beperkingen op aan de wijze waarop Oekraïne de door Nederland geleverde F-16 gevechtsvliegtuigen mag inzetten op het slagveld? Zo ja, wat zijn deze beperkingen? Zo nee, betekent dit dus dat Oekraïne de door Nederland geleverde gevechtsvliegtuigen ook mag inzetten om aanvallen uit te voeren in Rusland zelf?

  Het kabinet heeft de intentie uitgesproken om F-16»s te leveren aan Oekraïne. Daadwerkelijke levering vergt dat aan alle voorwaarden en voorbereidingen is voldaan.1 Deze voorwaarden beslaan onder andere dat de training van de vliegers en het ondersteunend personeel voltooid moet zijn en de benodigde infrastructuur in Oekraïne gereed. Tevens moet de realisatie van dit alles internationaal afgestemd worden met de landen van de coalitie. Voor de daadwerkelijke levering van toestellen is de formele toestemming van de Verenigde Staten nodig. De precieze aantallen, configuratie en het mee te leveren materiaal zijn nog niet vastgesteld.
  Voor alle leveringen van militair materieel aan Oekraïne wordt afgesproken dat Oekraïne zich bij de inzet van geleverd materieel houdt aan het internationaal recht en het humanitair oorlogsrecht. Daarnaast wordt bij elke levering een eindgebruikersverklaring ondertekend door de Oekraïense autoriteiten waarin zij verklaren de enige gebruiker van de goederen te zijn en deze enkel ten behoeve van zelfverdediging in te zetten.
  Voor deze levering wordt een zorgvuldige toetsing aan de EU wapenexportcriteria verricht door de Minister van Buitenlandse Zaken waarna door de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking al dan niet een exportvergunning wordt afgegeven. Uw Kamer wordt op termijn nader geïnformeerd over het beoogde tijdpad van levering.

 • Vraag 2
  Kunt u deze vraag binnen drie weken beantwoorden?

  Wegens de benodigde interdepartementale afstemming zijn deze schriftelijke vragen enige dagen te laat beantwoord.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2023Z14251
Volledige titel: De inzet van de door Nederland geleverde F-16 gevechtsvliegtuigen
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20232024-13
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van Houwelingen over de inzet van de door Nederland geleverde F-16 gevechtsvliegtuigen