Kamervraag 2023Z14204

Politieboot Pride 2023

Ingediend 22 augustus 2023
Beantwoord 18 september 2023 (na 27 dagen)
Indiener Pepijn van Houwelingen (FVD)
Beantwoord door Dilan Yeşilgöz-Zegerius (minister justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2023Z14204.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20222023-3659.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het feit dat de politie met een eigen «politieboot» heeft deelgenomen aan de Canal Parade («Pride») 2023 in Amsterdam waarbij politieagenten in uniform op de «politieboot» naast de politievlag ook met de regenboogvlag wapperden?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Bent u van mening dat art. 42, lid 2 Gw impliceert dat de ambtenarij, in het bijzonder het deel daarvan werkzaam onder de ministeriële verantwoordelijkheid, in de publieke ruimte ideologisch neutraal behoort te zijn? Zo nee, waarom niet?

  In art. 42, lid 2 van de Grondwet staat dat de Koning onschendbaar is en de Ministers verantwoordelijk zijn. Daarbij geldt dat wat je bent niet kan worden weggezet als ideologie.

 • Vraag 3
  Wat betekent dit voor het meevaren van politieagenten in uniform op Pride-boten? Is dit naar uw mening in overeenstemming met de letter en de geest van het bovengenoemde wetsartikel? Zo ja, waarom?

  Zie antwoord 2. Het meevaren van de politie op een Pride -boot geeft uitdrukking aan het feit dat de politie er voor iedereen is en dat binnen de politie er ruimte voor iedereen is. Op de boot dragen de politiemensen een politie uniform conform de geldende ministeriële voorschriften.

 • Vraag 4
  Erkent u dat de Pride-vlaggen voor veel Nederlanders staan voor de zeer controversiële internationale woke-ideologie? Zo nee, waarom niet?

  De Pride-vlaggen staan symbool voor de lhbtiq+- gemeenschap en is een (internationaal) symbool voor inclusie. De vlag wordt gehesen als statement en steun voor de lhbtiq +- gemeenschap. Het kabinet staat voor gelijke rechten, kansen en vrijheden voor iedereen.

 • Vraag 5
  Kunt u de bovenstaande vragen afzonderlijk en binnen drie weken beantwoorden?

  Het is niet gelukt om de vragen binnen drie weken te beantwoorden.

 • Mededeling - 12 september 2023

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Van Houwelingen (FvD), van uw Kamer aan de Minister van Justitie en Veiligheid over politieboot Pride 2023 (ingezonden 22 augustus 2023) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2023Z14204
Volledige titel: Politieboot Pride 2023
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20222023-3659
Volledige titel: Antwoord op vragen van de lid Van Houwelingen over 'politieboot Pride 2023'