Kamervraag 2023Z14007

Het bericht ‘Deense regering wil koranverbrandingen voorkomen met wet’

Ingediend 4 augustus 2023
Beantwoord 27 september 2023 (na 54 dagen)
Indiener Stephan van Baarle (DENK)
Beantwoord door Hanke Bruins Slot (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen cultuur en recreatie religie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2023Z14007.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20232024-89.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Deense regering wil koranverbrandingen voorkomen met wet»?1

 • Vraag 2
  Bent u ervan op de hoogte dat ook Zweden de mogelijkheden onderzoekt om verbrandingen van de Koran te verbieden?

 • Vraag 3
  Wat is uw reactie op dit voornemen?

 • Vraag 4
  Bent u het eens met de Minister van Buitenlandse Zaken van Denemarken dat de koranverbrandingen beledigende en roekeloze daden zijn? Zo nee, waarom niet?

 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat koranverbrandingen of verbrandingen van andere religieuze geschriften niet onder de vrijheid van meningsuiting vallen? Waarom wel of niet?

 • Vraag 6
  Deelt u de mening dat het verbranden van een Koran, of een ander heilig boek, verboden zou moeten worden? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 5.

 • Vraag 7
  Wilt u, in navolging van Denemarken en Zweden, ook onderzoeken of het mogelijk is om koranverbrandingen en verbrandingen van andere heilige boeken, te verbieden? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 5.

 • Vraag 8
  Zijn u voorbeelden van andere landen bekend waar wetgeving bestaat die in Nederland implementeerbaar zou kunnen zijn om de verbranding van heilige boeken te verbieden?


Kamervraag document nummer: kv-tk-2023Z14007
Volledige titel: Het bericht ‘Deense regering wil koranverbrandingen voorkomen met wet’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20232024-89
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van Baarle over "Het bericht Deense regering wil koranverbrandingen voorkomen met wet"