Kamervraag 2023Z13863

De verlenging van de voorwaardelijke vergoeding van de paramedische herstelzorg na COVID-19

Ingediend 21 juli 2023
Beantwoord 11 september 2023 (na 52 dagen)
Indiener Jimmy Dijk (SP)
Beantwoord door Kuipers
Onderwerpen organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2023Z13863.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20222023-3596.html
 • Vraag 1
  Bent u er bewust van dat de voorwaardelijke vergoeding voor paramedische herstelzorg officieel afloopt op 1 augustus 2023?

  Ja, daarom heb ik de regeling verlengd op 14 juli jl., wat 24 juli jl. is gepubliceerd.1

 • Vraag 2
  Hoe komt het dat ondanks de toezegging in de Kamerbrief van 1 juni 2023 om deze vergoeding te verlengen tot 1 januari 2025 er op 20 juli 2023 er nog steeds geen definitief besluit genomen is?1

  Omdat ik niet een besluit wilde nemen voordat uw Kamer zich kon uitspreken over de Pakketbrief. De Pakketbrief was geagendeerd tijdens het commissiedebat over het Zorgverzekeringsstelsel met daarin het voornemen de regeling te verlengen. Direct daarna heb ik de regeling verlengd, dit kent enige doorlooptijd.

 • Vraag 3
  Staat u nog steeds achter het voornemen om deze vergoeding te verlengen tot 1 januari 2025? Zo nee, kunt u uw antwoord toelichten?

  Ja, inmiddels is de regeling verlengd.3

 • Vraag 4
  Bent u er bewust van dat zulke late besluitvorming veel stress veroorzaakt bij post-covid patiënten?

  Ik begrijp dat late besluitvorming veel stress kan veroorzaken bij post-covid patiënten. Daarom is ervoor gekozen om al voor de publicatie van de verlening via het Zorginstituut Nederland te communiceren over de voorgenomen verlening.

 • Vraag 5
  Kunt u zo spoedig mogelijk, en uiterlijk voor 1 augustus 2023, bekend maken wat u definitieve besluit is over het verlengen van de voorwaardelijke vergoeding van de paramedische herstelzorg na COVID-19? Zo nee, kunt u uw antwoord toelichten?

  In verband met het reces was het niet mogelijk om eerder te reageren.

 • Vraag 6
  Bent u bereid om deze vragen te beantwoorden voor 1 augustus 2023?

  Zie antwoord vraag 5.

 • Mededeling - 10 augustus 2023

  De vragen het lid Van Dijk (SP) over de verlenging van de voorwaardelijke vergoeding van de paramedische herstelzorg na COVID-19 (2023Z13863) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. De reden van het uitstel is dat afstemming ten behoeve van de beantwoording meer tijd vergt. Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de Kamervragen doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2023Z13863
Volledige titel: De verlenging van de voorwaardelijke vergoeding van de paramedische herstelzorg na COVID-19
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20222023-3596
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Dijk over de verlenging van de voorwaardelijke vergoeding van de paramedische herstelzorg na COVID-19