Kamervraag 2023Z11181

Brieven die professor Klaus Schwab heeft verzonden naar de premier

Ingediend 19 juni 2023
Beantwoord 31 augustus 2023 (na 73 dagen)
Indiener Pepijn van Houwelingen (FVD)
Beantwoord door Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
Onderwerpen bestuur parlement
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2023Z11181.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20222023-3503.html
  • Vraag 1
    Kan de Kamer (ook) het antwoord ontvangen dat (eventueel) is verstuurd door (of namens) u in reactie op de vier brieven die professor Klaus Schwab heeft verzonden naar u en die op 12 juni 2023 (2023D25508) zijn verstuurd naar de Kamer?

    Ja, in de bijlage vindt u de (in)formele antwoorden die door of namens mij aan de heer Schwab of het WEF zijn gestuurd.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2023Z11181
Volledige titel: Brieven die professor Klaus Schwab heeft verzonden naar de premier
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20222023-3503
Volledige titel: Antwoord op de vraag van het lid Van Houwelingen over ‘brieven die professor Klaus Schwab heeft verzonden naar de premier’