Kamervraag 2023Z11176

Het bericht Regeringstoestel PH-GOV voor het eerst op Groningen Airport Eelde

Ingediend 19 juni 2023
Beantwoord 23 augustus 2023 (na 65 dagen)
Indiener Ernst Boutkan (Volt)
Beantwoord door Mark Harbers (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD), Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD), Rob Jetten (minister zonder portefeuille economische zaken) (D66)
Onderwerpen luchtvaart verkeer
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2023Z11176.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20222023-3407.html
1. Luchtvaartnieuws.nl, d.d. 13 juni 2023
 • Vraag 1
  Bent u op de hoogte van de inhoud van het bovenstaande bericht?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Wat vindt u ervan dat er een binnenlandse vlucht, van slechts negentien minuten en zonder passagiers aan boord, wordt afgelegd (van Schiphol Airport naar Groningen Airport) om de Koning (die op dat moment op werkbezoek in Westerbork was) op te halen voor een vervolgvlucht naar Madrid?

  Op 12 juni 2023 is het regeringsvliegtuig met een delegatie ten behoeve van het werkbezoek aan verschillende waterstofprojecten in Spanje vertrokken vanaf Schiphol. Met een tussenlanding in Groningen waar onder andere de Koning is ingestapt, is het vliegtuig vervolgens doorgevlogen naar Spanje. De vlucht is derhalve niet zonder passagiers afgelegd en was de meest geschikte keuze voor het vervoer naar Spanje.

 • Vraag 3
  Kunt u aangeven waarom de Koning de afstand van Westerbork naar Schiphol Airport niet op een andere manier heeft afgelegd, zoals middels het openbaar vervoer (een reis van slechts drie uur) of de auto (een reis van slechts twee uur)?

  De afweging over de inzet van het regeringsvliegtuig wordt altijd gemaakt waarbij onder andere efficientie, veiligheid, kosten, duurzaamheid en beschikbaarheid bij de keuze worden betrokken. De mogelijkheden van alternatieve manieren van vervoer naast de inzet van het vliegtuig worden hierbij gewogen. Deze afweging heeft geleid tot de conclusie dat dit de meest geschikte keuze was voor het vervoer van de Koning naar Spanje. Dat die afweging moet plaatsvinden, wordt benadrukt in het onlangs vernieuwde vluchtaanvraagformulier voor het regeringsvliegtuig.2

 • Vraag 4
  Vindt u het in een tijd van hevige klimaatverandering en groeiende armoede uitlegbaar dat er binnenlandse vluchten afgelegd worden om het vervoer van de Koning te regelen? Graag een toelichting.

  Zoals hierboven toegelicht wordt een afgewogen keuze gemaakt over de inzet van het regeringsvliegtuig.

 • Vraag 5
  Kunt u iedere vraag afzonderlijk beantwoorden?

  Ja.

 • Mededeling - 14 juli 2023

  Hierbij informeer ik u dat de schriftelijke vragen van het lid Boutkan (Volt) d.d. 19 juni 2023 over het bericht Regeringstoestel PH-GOV voor het eerst op Groningen Airport Eelde, met kenmerk 2023Z11176, niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien de zorgvuldige beantwoording interdepartementale afstemming vergt.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2023Z11176
Volledige titel: Het bericht Regeringstoestel PH-GOV voor het eerst op Groningen Airport Eelde
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20222023-3407
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Boutkan over het bericht Regeringstoestel PH-GOV voor het eerst op Groningen Airport Eelde