Kamervraag 2023Z10011

Het bericht ‘Speciaal politiekorps voor haven Antwerpen’

Ingediend 5 juni 2023
Beantwoord 26 juni 2023 (na 21 dagen)
Indiener Joost Eerdmans (EénNL)
Beantwoord door Dilan Yeşilgöz-Zegerius (minister justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2023Z10011.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20222023-3007.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Speciaal politiekorps voor haven Antwerpen»?1
 • Vraag 2
  Hoe beoordeelt u de rol van drugsuithalers in de keten van drugscriminaliteit?
 • Vraag 3
  Hoe kijkt de u tegen het zwaarder straffen van drugsuithalers door ze bijvoorbeeld te straffen op basis van deelname criminele organisatie?
 • Vraag 4
  Kunt u aangeven in hoeverre de ronselaars van drugsuithalers in beeld zijn?
 • Vraag 5
  Bent u het met JA21 eens dat de huidige aanpak op drugscriminaliteit in de haven van Rotterdam onvoldoende blijkt te zijn?
 • Vraag 6
  Hoe kijkt u aan tegen het oprichten van een speciaal politieteam dat zich specifiek richt op de opsporing en aanpak van drugsuithalers en de ronselaars hiervan?
 • Vraag 7
  Kunt u aangeven in hoeverre de Rotterdamse zeehavenpolitie overeenkomt en verschilt ten opzichte van het speciale politiekorps in de haven van Antwerpen?
 • Vraag 8
  Kunt u aangeven in hoeverre er een risico bestaat dat een beter beveiligde Antwerpse haven ervoor kan zorgen dat de haven van Rotterdam nog vaker gebruikt zal worden voor druggerelateerde transporten?
 • Vraag 9
  Kunt u aangeven in hoeverre de (speciale) Antwerpse-en de Rotterdamse (zeehaven)politie op dit moment samenwerken en in hoeverre deze samenwerking verbeterd zou kunnen worden?
 • Vraag 10
  Bestaat er op dit moment een integrale aanpak om corruptie en/of omkoping in de Rotterdamse haven aan te pakken? Zo ja, kunt u schetsen hoe deze aanpak er op dit moment uit ziet? Zo nee, bent u voornemens om hiervoor een integrale aanpak op te zetten?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2023Z10011
Volledige titel: Het bericht ‘Speciaal politiekorps voor haven Antwerpen’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20222023-3007
Volledige titel: Uitstel beantwoording vragen van het lid Eerdmans over het bericht ‘Speciaal politiekorps voor haven Antwerpen’