Kamervraag 2023Z03726

Uitstel van antwoorden over coronawobs

Ingediend 3 maart 2023
Beantwoord 22 maart 2023 (na 19 dagen)
Indiener Fleur Agema (PVV)
Beantwoord door Kuipers
Onderwerpen economie overige economische sectoren
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2023Z03726.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20222023-1968.html
 • Vraag 1
  Wat is de reden voor uitstel van de beantwoording van de schriftelijke vragen over de coronawobs?1

  Ik hecht eraan de Kamer correct en volledig te informeren. Zoals ook volgt uit de uitstelbrief had ik meer tijd nodig de gevraagde informatie bij elkaar te zoeken.

 • Vraag 2
  Het kan toch niet zo zijn dat u niet weet hoeveel coronawobs nog lopen op uw ministerie of hoeveel ze kosten?

  Ik verwijs hiervoor naar het antwoord op vraag 1.

 • Vraag 3
  U wilt de antwoorden hopelijk toch niet over de verkiezingen heen tillen omdat ze onwelgevallig zijn?

  Zoals gezegd hecht ik eraan de Kamer correct en volledig te informeren. Ik streef ernaar de beantwoording zo snel mogelijk gereed te hebben.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2023Z03726
Volledige titel: Uitstel van antwoorden over coronawobs
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20222023-1968
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Agema over het uitstel van antwoorden over coronawobs