Kamervraag 2023Z00697

De plaatsing van distikstofmonoxide (lachgas) op Opiumlijst II en de handhaving daarvan.

Ingediend 20 januari 2023
Indiener Ingrid Michon (VVD)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2023Z00697.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Kritiek op nieuw uitstel lachgas-ban: «Verbod komt niet uit de lucht vallen»»?1
 • Vraag 2
  Zijn de politie en het Openbaar Ministerie (OM) klaar voor de handhaving nu distikstofmonoxide (lachgas) verboden is per 1 januari 2023 door plaatsing op lijst II van de Opiumwet? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 3
  Wat is nodig om dit verbod op een effectieve wijze te handhaven?
 • Vraag 4
  Klopt het dat het ontwerpbesluit tot plaatsing van lachgas op lijst II reeds in 2021 is gepubliceerd? Zijn het OM en de politie toen begonnen te anticiperen op de handhaving van een eventueel verbod?
 • Vraag 5
  Bent u ervan op de hoogte dat er bij de begroting van 2022 structureel geld is vrijgemaakt voor de kosten van implementatie van dit verbod? Hoe is dit geld tot op heden besteed?
 • Vraag 6
  Hoe vindt handhaving plaats als OM en politie er per 1 januari 2023 niet in geslaagd zijn om de noodzakelijke wijzigingen voor een effectieve handhaving te implementeren?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2023Z00697
Volledige titel: De plaatsing van distikstofmonoxide (lachgas) op Opiumlijst II en de handhaving daarvan.