Kamervraag 2023Z00580

Het vervoeren van asielzoekers per taxi

Ingediend 19 januari 2023
Indiener Gidi Markuszower (PVV)
Onderwerpen migratie en integratie organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2023Z00580.html
 • Vraag 1
  Kunt u bevestigen dat er taxi’s worden ingezet voor het vervoer van asielzoekers van en naar asielzoekerscentra? Zo ja, hoe vaak gebeurt dit?
 • Vraag 2
  Bent u bereid een overzicht te geven van de kosten hiervan? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 3
  Klopt het dat deze taxiritten worden betaald door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de rekening dus uiteindelijk komt te liggen bij de Nederlandse belastingbetaler?
 • Vraag 4
  Waarom pakken asielzoekers niet gewoon het openbaar vervoer net als de meeste Nederlanders die naar school of hun werk moeten?
 • Vraag 5
  Vindt u het niet belachelijk dat veel Nederlanders in weer in wind op de fiets of met het openbaar vervoer moeten reizen terwijl asielzoekers van u gratis en luxe met de taxi kunnen reizen?
 • Vraag 6
  Gaat u onmiddellijk stoppen met het vergoeden van dit luxe vervoer voor asielzoekers? Zo neen, waarom niet?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2023Z00580
Volledige titel: Het vervoeren van asielzoekers per taxi