Kamervraag 2022Z22201

Het World Economic Forum

Ingediend 16 november 2022
Beantwoord 16 december 2022 (na 30 dagen)
Indiener Pepijn van Houwelingen (FVD)
Beantwoord door Liesje Schreinemacher (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (VVD)
Onderwerpen internationaal organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z22201.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20222023-1063.html
  • Vraag 1
    Hoeveel rijksambtenaren hebben de beschikking over een eigen mailaccount (met de extensie «@weforum.org») van het World Economic Forum?

    Er is een rijksambtenaar met de beschikking over een eigen mailaccount met de extensie «@weforum.org», in het kader van een detachering voor de invulling van het Global Coordinating Secretariat voor de Food Innovation Hubs. Graag verwijs ik tevens naar de beantwoording door de Minister van Economische Zaken en Klimaat op schriftelijke Kamervragen met kenmerk Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2022–2023, nr. 932


Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z22201
Volledige titel: Het World Economic Forum
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20222023-1063
Volledige titel: Antwoord op de vraag van het lid Van Houwelingen over het World Economic Forum