Kamervraag 2022Z22199

Het bericht ‘Paniek en slaapgebrek door tijdelijke contracten in wetenschap’

Ingediend 16 november 2022
Indiener Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z22199.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Paniek en slaapgebrek door tijdelijke contracten in wetenschap»?1
 • Vraag 2
  Wat is uw appreciatie van het feit dat enkele respondenten in het onderzoek twaalf jaar lang de ene na de andere tijdelijke arbeidsovereenkomst aan moeten gaan om in de wetenschap te blijven werken? Ziet u mogelijkheden om dit wettelijk te verbieden? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 3
  Mogen onderwijsinstellingen personeel functies geven krijgen die officieel niet bestaan, zodat ze in lagere salarisschalen kunnen worden ingedeeld? Zo nee, welke sancties staan hier tegenover? Heeft u in kaart welke instellingen deze werkwijze hanteren? Zo nee, kunt u dit in kaart brengen?
 • Vraag 4
  Kunt u aangeven wat u concreet doet om de positie van docenten en mensen die werken in de wetenschap te verbeteren en kunt u aangeven of dat voldoende is volgens u? Zo ja, kunt u dan toelichten waarom in het onderwijs en de wetenschap de tijdelijke contracten blijven toenemen?
 • Vraag 5
  Bent u bereid om aan de structurele investeringen in het wetenschappelijk onderwijs de voorwaarde te koppelen dat het gebruik van tijdelijke contracten bij structurele taken alleen mag worden gebruik voor aantoonbare piek, vervanging bij ziekte of de periode om een werknemer te kunnen beoordelen voor zijn functie? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 6
  Ziet u in dit verband aanleiding om een maximum percentage te verbinden aan het aantal tijdelijke dienstverbanden voor docenten zonder onderwijsstaken en onderzoekers per universiteit om de gezondheid en de positie van deze werknemers te verbeteren?
 • Vraag 7
  Welke aanvullende maatregelen bent u voornemens te nemen naar aanleiding van dit rapport?
 • Vraag 8
  Bent u voornemens om in gesprek te gaan met de onderzoekers van het rapport? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 9
  Kunt u in kaart brengen wat het effect van de grote hoeveelheid tijdelijke contracten en de werkdruk is voor de braindrain bij de Nederlandse universiteiten? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 10
  Kunt u deze vragen beantwoorden voor het commissiedebat wetenschapsbeleid op 1 februari 2023?
 • Mededeling - 16 december 2022

  Op 8 november 2022 heeft het lid Kwint (SP) schriftelijke vragen gesteld over het onderzoeksrapport van Casual Academy over precaire werkomstandigheden in het hoger onderwijs (Kamerstuk 2022Z21309). Op 16 november 2022 heeft het lid Westerveld (GroenLinks) schriftelijke vragen gesteld over het bericht «Paniek en slaapgebrek door tijdelijke contracten in wetenschap» (Kamerstuk 2022Z22199). Het is niet gelukt om de vragen te beantwoorden voor de daarvoor gestelde datums (resp. 29 november en 7 december jl.), maar ik zal beide sets vragen beantwoorden voor het notaoverleg wetenschapsbeleid van 6 februari 2023.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z22199
Volledige titel: Het bericht ‘Paniek en slaapgebrek door tijdelijke contracten in wetenschap’