Kamervraag 2022Z19813

Het laten lopen van échte criminelen door focus op zaak De Mos

Ingediend 19 oktober 2022
Beantwoord 5 december 2022 (na 47 dagen)
Indiener Wybren van Haga (BVNL)
Beantwoord door Dilan Yeşilgöz-Zegerius (minister justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen criminaliteit openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z19813.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20222023-929.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht dat justitie 53 zaken heeft geschrapt, waardoor onder andere wietkwekers en drugsdealers hun straf ontlopen?1

  Ik ben op de hoogte van het feit dat het OM in 53 zaken om niet-ontvankelijkheid heeft verzocht.

 • Vraag 2
  Bent u ook bekend met het bericht dat er geen bewijzen tegen de heer De Mos zijn?2

  Ik kan niet ingaan op individuele strafzaken. Daar komt bij dat deze zaak op dit moment door de rechter wordt behandeld. Het past mij ook daarom niet om inhoudelijk commentaar te geven op deze zaak.
  In het algemeen is het zo dat het OM conform het opportuniteitsbeginsel de afweging maakt of een strafbaar feit wel of niet wordt vervolgd. Zoals u weet is het niet aan mij om daar in te treden. Hieraan kan nog worden toegevoegd dat het bij een beslissing van het OM om niet te vervolgen mogelijk is voor een belanghebbende om daarover een klacht in te dienen bij het gerechtshof met het verzoek alsnog opdracht te geven tot vervolging (artikel 12 Sv-procedure).

 • Vraag 3
  Kunt u duiden waarom een hardwerkend lokaal politicus voor het ophalen van wat donaties in een proefproces wél voor het hekje staat en échte criminelen de dans ontspringen? Kunt u hier gedetailleerd op reageren?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Hoeveel rechercheurs zijn belast met de zaak De Mos of hoeveel zijn dat er geweest?

  Dit soort cijfers wordt niet bijgehouden.

 • Vraag 5
  Wat zijn de totale kosten van het jarenlange onderzoek naar De Mos en anderen?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Vraag 6
  Vindt u het zelf uitlegbaar dat échte criminelen de dans ontspringen? Zo nee, wat gaat u in de toekomst doen om het schrappen van echte zaken te voorkomen?

  Om politieke bemoeienis te voorkomen heeft het Openbaar Ministerie een eigenstandige bevoegdheid om te beslissen in welke zaken wel of niet wordt vervolgd. Ik zal mij dan ook niet met deze beslissingen bemoeien.

 • Mededeling - 9 november 2022

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga), van uw Kamer aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het laten lopen van échte criminelen door focus op zaak De Mos (ingezonden 19 oktober 2022) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z19813
Volledige titel: Het laten lopen van échte criminelen door focus op zaak De Mos
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20222023-929
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van Haga over het laten lopen van echte criminelen door focus op zaak De Mos