Kamervraag 2022Z17266

De Kamerbrief 'Mogelijke overschrijding handhavingspunten Rotterdam The Hague Airport'

Ingediend 20 september 2022
Indiener Raoul Boucke (D66)
Onderwerpen luchtvaart verkeer
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z17266.html
 • Vraag 1
  Wat is het effect van het overnemen van commerciële vluchten van Schiphol op de geluidsnormen van Rotterdam The Hague Airport?
 • Vraag 2
  Hoe kijkt u naar de afweging van prioritering van vluchten?
 • Vraag 3
  Waarom heeft u het in uw brief niet over het verminderen van commerciële vluchten?
 • Vraag 4
  Hoe wordt de geluidsruimte op Schiphol ingedeeld, specifiek tussen passagiersvluchten en inzet van MMT en politieverkeer?
 • Vraag 5
  Spelen financiële redenen mee met uw besluit om een tweede geluidsruimte niet toe te kennen aan operationele diensten?
 • Vraag 6
  Heeft de luchthaven contact gehad over het besluit met de politie en het Erasmus MC? Zo ja, wat was hun reactie? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 7
  In hoeverre zijn het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van Justitie en Veiligheid betrokken bij dit besluit en de totstandkoming daarvan?
 • Vraag 8
  Wordt de inzet van de traumahelikopter bij Rotterdam The Hague Airport beperkt nu er mogelijke overschrijding is van de handhavingspunten?
 • Vraag 9
  Wat is hiervan het gevolg voor de traumazorg in de regio die de helikopter gestationeerd bij Rotterdam The Hague Airport bedekt?
 • Vraag 10
  Welke gevolgen heeft eventuele beperking van de inzet voor de uitvoering van politietaken?
 • Vraag 11
  Kunt u inzichtelijk maken wat de effecten en resultaten zijn van de inzet van maatschappelijk verkeer zoals politie- en traumahelikopters vanaf Rotterdam The Hague Airport?
 • Vraag 12
  Bent u het ermee eens dat de onvoorziene toename van het aantal traumavluchten vergeleken met de prognose slechts in het belang is voor de acute hulp van burgers?
 • Vraag 13
  Bent u het ermee eens dat er in de handhavingspunten rekening moet worden gehouden met onvoorziene uitruk van MMT en politie?
 • Vraag 14
  Hoe zorgt u er op de langere termijn voor dat traumazorg en de inzet van politie in de toekomst niet in de knel komt door de regels omtrent geluidshinder?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z17266
Volledige titel: De Kamerbrief 'Mogelijke overschrijding handhavingspunten Rotterdam The Hague Airport'