Kamervraag 2022Z16705

Communicatie tussen Nederlandse ministeries

Ingediend 12 september 2022
Indiener Pepijn van Houwelingen (FVD)
Onderwerpen bestuur rijksoverheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z16705.html
  • Vraag 1
    Kan het kabinet alle communicatie tussen Nederlandse ministeries (bewindspersonen en ambtenaren) en Twitter vrijgeven voor de periode 1 juni 2019 tot 1 september 2022?
  • Mededeling - 16 september 2022

    Op 12 september 2022 zijn door het lid Van Houwelingen (FvD) Kamervragen gesteld over «communicatie tussen Nederlandse ministeries» (kenmerk: 2022Z16705). Gelet op de inhoud van de vragen heb ik de beantwoording van deze vragen overgedragen aan de Minister voor Economische Zaken en Klimaat.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z16705
Volledige titel: Communicatie tussen Nederlandse ministeries