Kamervraag 2022Z15405

De aanrijtijden van ambulances

Ingediend 2 augustus 2022
Indieners Kees van der Staaij (SGP), Chris Stoffer (SGP)
Onderwerpen organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z15405.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Met spoed een ambulance nodig? In deze Veluwse dorpen moet je (nog steeds!) je hart vasthouden»?1
 • Vraag 2
  Herinnert u zich de motie van het lid Van der Staaij over de aanrijtijden van ambulances in Gelderland?2
 • Vraag 3
  Hoe is precies opvolging gegeven aan deze aangenomen motie?
 • Vraag 4
  Met welke gemeenten, Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) en verzekeraars bent u het gesprek aangegaan? Welke afspraken zijn gemaakt en hoe hebt u gewaarborgd dat die afspraken zouden worden nagekomen?
 • Vraag 5
  Welke maatregelen zijn genomen om de aanrijtijden op de Veluwe te verbeteren?
 • Vraag 6
  Welke andere gebieden en/of plaatsen zijn bij u in beeld als het gaat om het verbeteren van de aanrijtijden van ambulances?
 • Vraag 7
  Bent u het eens dat het niet voldoende is om enkel te focussen op de gemiddelde aanrijtijd in een regio, maar dat het juist ook nodig is om in te zetten op zo kort mogelijke aanrijtijden in alle kernen/gebieden in een regio, zeker als deze structureel onder de maat zijn?
 • Vraag 8
  Wat gaat u concreet doen om deze aanrijtijden structureel te verbeteren?
 • Vraag 9
  Bent u bereid om samen met gemeenten, zoals de gemeente Nunspeet, en RAV’s in gesprek te gaan om deze problematiek aan te pakken?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z15405
Volledige titel: De aanrijtijden van ambulances