Kamervraag 2022Z15319

Opzeggen Vluchtelingenverdrag

Ingediend 25 juli 2022
Indiener Wybren van Haga (Groep Van Haga)
Onderwerpen immigratie migratie en integratie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z15319.html
  • Vraag 1
    Deelt u de mening dat de asielcrisis onbeheersbaar is geworden en Nederland haar absorptievermogen heeft bereikt?
  • Vraag 2
    Deelt u de mening dat het VN-Vluchtelingenverdrag uit 1951 een aanzuigende werking heeft op de komst van asielzoekers, waaronder ook veel derde- en veiligelanders, waardoor Nederland verplicht is vluchtelingen toe te laten tot de asielprocedure?
  • Vraag 3
    Deelt u de mening dat het u door u bewierookte belangrijke principe van opvang in de regio echt kan worden waargemaakt door het opzeggen van het VN-Vluchtelingenverdrag? Zo ja, wilt u, zeker gezien de huidige situatie, per direct daartoe overgaan? Kunt u een gedetailleerd antwoord hierop geven?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z15319
Volledige titel: Opzeggen Vluchtelingenverdrag