Kamervraag 2022Z12261

Zij-instromers die moeilijkheden ervaren om aan de slag te gaan in het onderwijs.

Ingediend 16 juni 2022
Indiener Mariëlle Paul (VVD)
Onderwerpen onderwijs en wetenschap organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z12261.html
 • Vraag 1
  Bent u ermee bekend dat er gemotiveerde en capabele mensen zijn die als leraar willen zij-instromen in het onderwijs, maar niet worden aangenomen bij scholen, omdat het zij-instroomtraject bij pabo-opleidingen slechts twee keer per jaar begint?1
 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat, gezien het lerarentekort en de grote opgaven waar scholen voor staan, zij-instroom niet beperkt moet zijn tot slechts twee momenten per jaar?
 • Vraag 3
  Wat vindt u ervan dat hierdoor sommige zij-instromers worden betaald als onderwijsassistent in plaats van als docent?
 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat dit lagere salaris zij-instromers kan weerhouden van de overstap naar het onderwijs?
 • Vraag 5
  Wat gaat u doen om de doorlopende instroom van zij-instromers te bevorderen?
 • Vraag 6
  Welke stappen neemt u om het voor schoolbesturen makkelijker te maken om zij-instromers aan te nemen?
 • Vraag 7
  Kunt u toezeggen zij-instromers, die vol enthousiasme en passie voor de klas willen staan, in dit traject zoveel mogelijk te ondersteunen en wilt u toelichten hoe u denkt dat te gaan doen?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z12261
Volledige titel: Zij-instromers die moeilijkheden ervaren om aan de slag te gaan in het onderwijs.