Kamervraag 2022Z11521

De brief van de Provincie Noord-Holland over geluidsregels van luchtvaart

Ingediend 8 juni 2022
Indiener Daniel Koerhuis (VVD)
Onderwerpen geluid natuur en milieu
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z11521.html
1. Afschrift brief provincie Noord-Holland, namens de BRS, aan de Ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties m.b.t. cumulatie luchtvaartgeluid
2. Kamerstuk 32 847, nr. 738
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de brief van de provincie Noord-Holland over de geluidregels voor luchtvaart?1
 • Vraag 2
  Wat is uw reactie op deze brief?
 • Vraag 3
  Herinnert u zich de aangenomen motie-Koerhuis over het beleidsneutraal overzetten van geluidsregels van o.a. luchtvaart?2
 • Vraag 4
  Wat is de stand van zaken van de uitvoering van deze motie?
 • Vraag 5
  Wanneer gaat u in gesprek met de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) over de uitvoering van deze motie?
 • Vraag 6
  In hoeverre worden huidige bouwprojecten rondom Schiphol vertraagd, doordat de uitvoering van deze motie nog niet is afgerond?
 • Vraag 7
  Wanneer verwacht u dat de uitvoering van deze motie wordt afgerond en dat geluidsregels van o.a. luchtvaart beleidsneutraal worden overgezet zonder impact op bouwprojecten?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z11521
Volledige titel: De brief van de Provincie Noord-Holland over geluidsregels van luchtvaart