Kamervraag 2022Z08628

Het bericht 'Het papieren meisje'

Ingediend 3 mei 2022
Indiener Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen jongeren zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z08628.html
1. Leeuwarder Courant, 23 april 2022, «Het papieren meisje»
 • Vraag 1
  Kent u het artikel «Het papieren meisje»?1
 • Vraag 2
  Wat vindt u van het artikel? Bent u het eens dat het onacceptabel is dat er voor kinderen met psychische problemen onvoldoende passende hulp beschikbaar is?
 • Vraag 3
  Bent u het eens dat als een rechter constateert dat er behandeling moet komen, dit ook in praktijk moet gebeuren? Hoe vaak komen situaties zoals beschreven in het artikel voor?
 • Vraag 4
  Hoeveel jongeren die gespecialiseerde hulp nodig hebben, staan nu op wachtlijsten of worden vanwege het gebrek aan passende hulp op een gesloten afdeling geplaatst? Als dit niet bekend is: wanneer verwacht u hier wel zicht op te hebben?
 • Vraag 5
  Bent u het eens dat er onvoldoende gespecialiseerde hulp is voor jongeren die seksueel misbruik hebben meegemaakt? Zo ja, wat gaat u concreet doen om ervoor te zorgen dat er meer behandelplekken en behandelaren komen om deze jongeren te helpen?
 • Vraag 6
  Wat vindt u ervan dat de ouders van de jongere aangeven dat er 27 hulpverleners en instanties met haar bezig zijn, maar vooral over hen wordt gesproken en niet met hen?
 • Vraag 7
  Wat zijn de verplichtingen voor een instelling of crisisplek wanneer een jongere wegloopt? Wat vindt u ervan dat haar ouders haar zelf hebben gevonden?
 • Vraag 8
  Is bekend hoe vaak jongeren slechter uit de gesloten jeugdhulp komen dan dat ze er terecht komen?
 • Vraag 9
  Bent u het eens dat een behandelplan samen met jongeren zou moeten worden opgesteld?
 • Vraag 10
  Kunt u deze vragen beantwoorden voor het commissiedebat over Jeugdbeleid op 18 mei aanstaande?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z08628
Volledige titel: Het bericht 'Het papieren meisje'