Kamervraag 2022Z08627

Het wegmoffelen van oversterfte door Coronadashboard

Ingediend 3 mei 2022
Indiener Wybren van Haga (Groep Van Haga)
Onderwerpen organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z08627.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Coronadashboard moffelt oversterfte weg»?1
 • Vraag 2
  Waarom heeft het coronadashboard oversterfte weggemoffeld? Kunt u uw antwoord gedetailleerd toelichten?
 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat een dashboard van de rijksoverheid te vertrouwen moet zijn en geen cijfers moet vervalsen om het aantal coronasterfgevallen aan te dikken? Zo ja, wilt u het coronadashboard per direct ontbinden?
 • Vraag 4
  Heeft u de bereidheid om cruciale analyses (o.a. over de oversterfte) door onafhankelijke deskundigen te laten uitvoeren en niet door (semi-)overheidsinstanties, zodat het gegoochel met cijfers met het doel om mensen corona-angst aan te jagen tot het verleden gaat behoren? Kunt u uw antwoord gedetailleerd toelichten?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z08627
Volledige titel: Het wegmoffelen van oversterfte door Coronadashboard