Kamervraag 2022Z07671

Het gebrek aan ingrijpen door de politie bij een automobilist die een demonstrant opzettelijk aanrijdt

Ingediend 15 april 2022
Indiener Frank Wassenberg (PvdD)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z07671.html
 • Vraag 1
  Heeft u de beelden gezien van een automobilist die een demonstrant opzettelijk aanrijdt tijdens een demonstratie voor de vliegbasis in Leeuwarden?1
 • Vraag 2
  Hoe beoordeelt u de beelden?
 • Vraag 3
  Wat vindt u ervan dat de politie niet ingrijpt?
 • Vraag 4
  Klopt het dat de politie een intern onderzoek is gestart?
 • Vraag 5
  Wordt het Openbaar Ministerie (OM) bij dit onderzoek betrokken om te beoordelen of er strafbare feiten zijn gepleegd?
 • Vraag 6
  Wat is het juridisch kader aan de hand waarvan zal worden beoordeeld of de politie had moeten ingrijpen?
 • Vraag 7
  Op welke manier zal van deze casus worden geleerd door de politie?
 • Vraag 8
  Erkent u dat demonstreren geen gunst is maar een recht en dat geweld om mensen te beletten te demonstreren te allen tijde ontoelaatbaar is?
 • Vraag 9
  Erkent u dat het aan het lokale gezag is, waaronder de politie, om zich tot het uiterste in te spannen een demonstratie te faciliteren? Zo ja, vindt u dat dit hier voldoende is gebeurd? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 10
  Kunt u deze vragen afzonderlijk en binnen de vastgestelde termijn beantwoorden?
 • Mededeling - 6 mei 2022

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Wassenberg (PvdD), van uw Kamer aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het gebrek aan ingrijpen door de politie bij een automobilist die een demonstrant opzettelijk aanrijdt. (ingezonden 15 april 2022) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z07671
Volledige titel: Het gebrek aan ingrijpen door de politie bij een automobilist die een demonstrant opzettelijk aanrijdt