Kamervraag 2022Z07656

Onderzoeks- en adviesinstellingen

Ingediend 15 april 2022
Beantwoord 8 juni 2022 (na 54 dagen)
Indiener Pepijn van Houwelingen (FVD)
Beantwoord door Kuipers
Onderwerpen organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z07656.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20212022-3012.html
  • Vraag 1
    Kunt u de Kamer alle vragen (alleen de vragen, niet de antwoorden) die van 1 november 2019 tot 1 januari 2022 door NRC en/of de Volkskrant schriftelijk, dat wil zeggen per brief of per e-mail, bij het Ministerie van VWS en haar onderzoeks- en adviesinstellingen (waartoe in ieder geval de planbureaus en adviesraden behoren die onder het Ministerie van VWS vallen) zijn ingediend, toesturen?
  • Mededeling - 11 mei 2022

    De vraag van het lid Van Houwelingen (FvD) over de vragen die door NRC en/of de Volkskrant schriftelijk bij het Ministerie van VWS en haar onderzoeks- en adviesinstellingen zijn ingediend (2022Z07656 ingezonden 15 april 2022) kan niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. De reden van het uitstel is dat de afstemming meer tijd in beslag neemt. Ik zal u zo spoedig mogelijk een reactie op de Kamervraag doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z07656
Volledige titel: Onderzoeks- en adviesinstellingen
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20212022-3012
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van Houwelingen over onderzoeks- en adviesinstellingen